چهارشنبه, ۷ مهر , ۱۴۰۰ Wednesday, 29 September , 2021
میثم عباسی، هوش مصنوعی، رباتیک، ترسیم آینده | اقتصاددان
اتوماسیون رباتیک، ترسیم فضای تولید آینده ۰۷ شهریور ۱۴۰۰
مهندس میثم عباسی، پژوهشگر هوش مصنوعی

اتوماسیون رباتیک، ترسیم فضای تولید آینده

اگرچه عواملی نظیر رقابت های تولید درسال های گذشته باعث افزایش جایگزینی ماشین به جای انسان شده اند با این حال پدیده های دیگری نیز دخیل هستند. از جمله بروز بحران هایی نظیر پاندمی کرونا در سطح جهانی و افزایش قوانین سفت و سخت فاصله گذاری اجتماعی و در عین حال نیاز به متوقف نشدن تولید و خدمات رسانی نقش استفاده از کارگران رباتیک به جای انسان را بیش از پیش برای کارفرمایان و پیمانکاران روشن ساخت. موضوع جای گیری ربات به جای انسان در فرآیند های ارائه یک محصول یا خدمات موضوعی چند بعدی است که ابعاد زندگی اجتماعی را نیز در طولانی مدت دستخوش تغییرات می سازد. جهان امروزی به سمت بهره گیری از ماشین به جای انسان پیش می رود.