از مردم تا پاستور

از مردم تا پاستور

مهندس عبدالله زمانی تونی کارشناس مدیریت توسعه شهری و عضو شورای سردبیری اقتصاددان طی یادداشتی نوشت: حال که انتخابات به پایان رسیده و آرامش نسبی قبل از طوفان تغییرات در سطوح مدیران و کارکنان دولت از کابینه تا کابین خدماتی ادارات را شاهد هستیم،نیاز است با واکاوی دقیق و نظارت مجدانه نسبت به این تحول

ضرورت توجه ویژه به اقتصاد و معیشت مردم توسط رییس جمهور منتخب

ضرورت توجه ویژه به اقتصاد و معیشت مردم توسط رییس جمهور منتخب

مهندس عبدالله زمانی تونی، کارشناس مدیریت توسعه شهری پایدار و عضو شورای سردبیری اقتصاددان طی یادداشتی نوشت: ضرورت توجه ویژه به اقتصاد و معیشت مردم توسط رییس جمهور منتخب ایران بسیار مهم است زیرا وضعیت اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌ها و مشکلات داخلی خارجی، بسیار حساس و نیازمند توجه ویژه است.رئیس جمهور اصلح و کارآمد

عوامل موثر در کسب موفقیت استراتژیک سیستم‌های مدیریتی

عوامل موثر در کسب موفقیت استراتژیک سیستم‌های مدیریتی

مهندس عبدالله زمانی تونی کارشناس مدیریت توسعه شهری و عضو شورای سردبیری اقتصاددان طی یادداشتی اظهار داشت: عوامل ضروری برای توانمندسازی منابع انسانی در شرکت‌های خصوصی برای موفقیت استراتژیک سیستم‌های مدیریت عملکرد برای توانمندسازی متخصصان منابع انسانی و تضمین موفقیت کلی شرکت‌های خصوصی کلیدی هستند. نه تنها الزامات اخلاقی در این مقوله ضروری هستند، بلکه

کشاورزی پویا زمینه ساز رشد و پیشرفت کشور
مهندس عبدالله زمانی تونی

کشاورزی پویا زمینه ساز رشد و پیشرفت کشور

  مهندس عبدالله زمانی تونی کارشناس توسعه پایدار شهری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : های توسعه و پیشرفت یک جامعه ، فعالیت های رو به رشد بخش کشاورزی می باشد. زمانی این رشد حاصل میشود که این فعالیت ها با بهره وری بالا و متکی بر علم و دانش صورت گیرد. در کشور

فعالیت های نامولد در اقتصاد ایران و راه کارها

فعالیت های نامولد در اقتصاد ایران و راه کارها

مهندس عبدالله زمانی تونی  عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت : فعالیت های نامولد به فعالیت هایی گفته می شود که اگر از صحنه اقتصاد حذف شوند نه تنها به رشد و توسعه اقتصاد صدمه نمی زنند بلکه وضعیت را بهتر می سازند . فعالیت های نامولد به Gnpواقعی چیزی اضافه نمی

بایسته های بخش ساختمان و مسکن الزامات و راهبردها

بایسته های بخش ساختمان و مسکن الزامات و راهبردها

مهندس عبدالله زمانی تونی عضو شورای سردبیری با درج یادداشتی در اقتصاددان نوشت: وضعیت بخش مسکن در اقتصاد ایران خاستگاه مسکن و ساخت و ساز ، ثبات ، آرامش ، سرپناه بودن و عمران و آبادانی است؛ نه سوداگری ، پرش و بی ثباتی ، تخریب طبیعت و دیار و تضعیف بنیه تولیدی و صنعتی