سه شنبه, ۴ آبان , ۱۴۰۰ Tuesday, 26 October , 2021
مهرداد حاجی زاده فلاح، کاهش فقر، توسعه اقتصادی، فقیر | اقتصاددان
کاهش فقر، پیش نیاز برنامه های توسعه اقتصادی  (مطالعه دانشگاه آکسفورد) ۰۴ مهر ۱۴۰۰
مهرداد حاجی زاده فلاح، مدرس علوم بانکی

کاهش فقر، پیش نیاز برنامه های توسعه اقتصادی (مطالعه دانشگاه آکسفورد)

تعیین اینکه چه چیزی باعث رشد پایدار برای کشورهای فقیر می شود و چگونه می توان سیاست هایی را افزایش داد که باعث افزایش یا تداوم رشد می شود ، چالش های عمیق تحقیق و سیاست است. نوبلیست ها به درستی اشاره کرده اند که از تجزیه و تحلیل های ساده نسل قبلی که پیش شرط های خاصی را با رشد بعدی مرتبط می کند ، در مورد سیاست های مناسب جهت ارتقاء رشد ، راهنمایی قابل قبولی دریافت نمی کنید. اخیراً ، اقتصاددانان سعی کرده اند با مطالعه ماهیت اپیزودیک جهش های رشد در کشورهای در حال توسعه و همچنین آنچه با شتاب و کاهش بیشتر رشد همراه است ، توصیه های کاربردی تری ارائه دهند. علاوه بر این ، رویکردهای "تشخیص رشد" تلاش می کند تا حقایق و شرایط خاص یک کشور را به توصیه های سیاست ترسیم کند. در حالی که این نشان دهنده پیشرفت در ارائه راهنمایی مفید برای سیاست گذاران است ، همه موافق هستند که تحقیقات بیشتری برای بهبود این رویکردها باید انجام شود.