سه شنبه, ۴ آبان , ۱۴۰۰ Tuesday, 26 October , 2021
مهرداد حاجی زاده فلاح، ارتباطات، نحوه سخنرانی، بانک مرکزی | اقتصاددان
تاویل سیاست های اقتصادی با سخنرانی مقامات اقتصادی  (مقامات پولی چگونه باید سخن بگویند؟) ۰۹ مهر ۱۴۰۰
مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی

تاویل سیاست های اقتصادی با سخنرانی مقامات اقتصادی (مقامات پولی چگونه باید سخن بگویند؟)

اصطلاحاتی که اغلب در سخنرانی های اول استفاده می شود شامل سیاست های اقتصادی ساختاری ، رشد اقتصادی و ادغام پولی و اقتصادی است. موضوع دوم تورم ، انتظارات تورمی ، ثبات قیمت ها و سیاست های پولی و در مبحث سوم، سخنرانی هایی که به ثبات مالی ، ریسک ، بخش بانکی و مقررات می پردازد؛ مورد توجه است. حالت چهارم، خارج از جعبه تصمیم است و به نوآوری تکنولوژیکی ، آموزش و سایر موضوعاتی که مستقیماً با وظایف بانک های مرکزی مرتبط نیستند، مربوط می شود. علایق بانکداران مرکزی در مورد موضوعات مختلف در طول زمان ثابت نیست.