چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Wednesday, 12 May , 2021
مناقشه بالکان | اقتصاددان
ردپای ایران در اولین نطق بایدن در کنگره ۰۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
جاسوسان آلمانی فعال شدند

ردپای ایران در اولین نطق بایدن در کنگره

در حین سخنرانی بایدن برای اولین بار هر دو شخصیتی که پشت سر او ایستاده بودند زن بودند؛ کامالا هریس معاون رئیس جمهور و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که هر دو ماسک به صورت داشتند.