چهارشنبه, ۲۲ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Wednesday, 12 May , 2021
منابع انسانی | اقتصاددان
تبدیل شرکت به (یک خانه بزرگ) برای کارکنان ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۰
ترفند های مدیریتی مهندس هنانیان

تبدیل شرکت به (یک خانه بزرگ) برای کارکنان

🔸️مهندس سبحان هنانیان در مورد مدیریت شرکت ها چنین میگوید : ⭕️ تبدیل شرکت به «یک خانه بزرگ» برای کارکنان 🔸شرکت سانیو را می‌توان از بسیاری جهات «یک خانه بزرگ» برای کارکنانش نامید. «هم‌خانه بودن» و نه صرفا همکار بودن یکی از اصول کلیدی در فرهنگ سازمانی شرکت سانیو به حساب می‌آید که از همان […]