جمعه, ۲۸ مرداد , ۱۴۰۱ Friday, 19 August , 2022
مقابله با فساد و اصلاحات | اقتصاددان
مالیات بر سوداگری پیش نیاز مقابله با فساد و اصلاحات در اقتصاد ایران 12 بهمن 1398

مالیات بر سوداگری پیش نیاز مقابله با فساد و اصلاحات در اقتصاد ایران

ریاست علمی کانون دانش آموختگان اقتصاد دانشگاههای کشور با تاکید بر اینکه در کشور باید کارآمدی و بهره وری دولتمردان در حدی باشد که جامعه راغب به پرداخت مالیات بیشتر باشد، اظهار داشت:مردم باید به این نتیجه برسند که مالیات و هزینه ای که برای اداره کشور پرداخت می کنند در ازای ان منافع بیشتری از مبالغ پرداختی عایدشان می شود.