جمعه, ۲۸ مرداد , ۱۴۰۱ Friday, 19 August , 2022
معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران | اقتصاددان
افزایش ۶۵درصدی نرخ ورود به محدوده کنترل آلودگی هوا بر روی ترافیک اثرگذار است؟ 11 بهمن 1398

افزایش ۶۵درصدی نرخ ورود به محدوده کنترل آلودگی هوا بر روی ترافیک اثرگذار است؟

یک کارشناس حوزه حمل و نقل معتقد است؛ افزایش ۶۵درصدی هزینه ورود به محدوده کنترل آلودگی هوا با نادیده گرفتن ابزار نظارت قوی و توسعه حمل و نقل عمومی، بر کاهش ترافیک اثرگذار نخواهد بود.