جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Friday, 14 May , 2021
مظفر محمدی سرپیری، شهرکرد | اقتصاددان
شهرکرد با مشارکت دانایی محور و دلسوزانه… ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

شهرکرد با مشارکت دانایی محور و دلسوزانه…

شهرکرد با مشارکت دانایی محور و دلسوزانه ترقی می کند نه با شعار!