دوشنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۰ Monday, 29 November , 2021
مصوبات مجلس شورای اسلامی | اقتصاددان
حبس درجه ۶ در انتظار برگزارکنندگان قماربازی، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی درفضای حقیقی یا مجازی 24 آبان 1400

حبس درجه ۶ در انتظار برگزارکنندگان قماربازی، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی درفضای حقیقی یا مجازی

نمایندگان مردم در خانه ملت، تعیین کردند که هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس درجه شش محکوم شود.