یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Sunday, 16 May , 2021
مصطفی نصراصفهانی | اقتصاددان
دوباره سرکوب نرخ ارز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
مصطفی نصراصفهانی

دوباره سرکوب نرخ ارز

احتمال اینکه مذاکرات به نتایجی رسیده و حداقل پاره‌ای از تحریم‌ها برداشته شوند وجود دارد. برداشته شدن تحریم‌ها به این معناست که دوباره دست دولت برای سرکوب نرخ ارز باز خواهد شد. سرکوب نرخ ارز در ایران همواره این ویژگی‌ها را داشته است: ۱- در بلندمدت موفق نبوده. به این معنا که بعد از چندسال […]