دوشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۱ Monday, 23 May , 2022
مستمری تامین اجتماعی | اقتصاددان
جزییاتی از دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی 04 آبان 1398

جزییاتی از دخل و خرج سازمان تامین اجتماعی

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه میان منابع و مصارف ماهانه این سازمان توازن ایجاد شده است، گفت: البته بدهی‌ها ومطالباتی داریم که برای دریافت مطالبات و پرداخت بدهی‌ها مکانیسم‌های خوبی پیش بینی شده است.