سه شنبه, ۱۱ بهمن , ۱۴۰۱ Tuesday, 31 January , 2023
مرگ منصوری قاضی | اقتصاددان
یجای کار در مرگ منصوری قاضی روحانی فراری میلنگه !؟ 04 تیر 1399

یجای کار در مرگ منصوری قاضی روحانی فراری میلنگه !؟

اگر منصوری قا ضی روحانی فراری، با این شکم فربه داخل آن کیسه بوده، باید شبیه عکس بالا میشده نه عکس پایین.