دوشنبه, ۱۷ مرداد , ۱۴۰۱ Monday, 8 August , 2022
مراکز علمی کاربردی | اقتصاددان
یک فوریت لایحه تعیین رشته‌های تخصصی مراکز علمی کاربردی شهرداری 28 مهر 1398
یک فوریت لایحه تعیین رشته های تخصصی مراکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تهران در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران بررسی و با ۱۴ موافق از ۱۷ عضو حاضر به تصویب رسید.

یک فوریت لایحه تعیین رشته‌های تخصصی مراکز علمی کاربردی شهرداری

یک فوریت لایحه تعیین رشته های تخصصی مراکز آموزش علمی کاربردی شهرداری تهران در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران بررسی و با ۱۴ موافق از ۱۷ عضو حاضر به تصویب رسید.