سه شنبه, ۲۷ مهر , ۱۴۰۰ Tuesday, 19 October , 2021
مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور، استاد عضو پایه۲۲ هیات علمی دانشگاه در تخصص معماری و شهرسازی، بازنشسته وزارت علوم، کارشناس سیاسی اقتصادی حوزه اروپا و بین الملل | اقتصاددان
مولدسالاری۱: لزوم استقرار نظام فرهنگی و حاکمیت مولدسالاری در کشور ۰۹ مهر ۱۴۰۰

مولدسالاری۱: لزوم استقرار نظام فرهنگی و حاکمیت مولدسالاری در کشور

مولدسالاری۱:
لزوم استقرار نظام فرهنگی و حاکمیت مولدسالاری در کشور | اقتصاددان

لزوم استقرار نظام فرهنگی و حاکمیت مولدسالاری در کشورمولد سالاری عاقبتی نیکو و پایدار برای سیستم های حکمرانی پیشرو و موفق در مسیر کار، اخلاق، تجارت،… با محوریت اقتصاد و امنیت مدینه فاضله جهانی است ک…