چهارشنبه, ۷ مهر , ۱۴۰۰ Wednesday, 29 September , 2021
مدیران ایران خودرو | اقتصاددان
چراباید مدیران ایران خودرو را دولت تعیین کند؟ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰
حجه الاسلام دکتر نوروزی:

چراباید مدیران ایران خودرو را دولت تعیین کند؟

انتقاد حجت الاسلام نوروزی: برنامه دولت رئیسی کیفی وتوصیفی است نه کمی نماینده پرند،رباط کریم و بهارستان با نقد خط مشی برنامه های کلی برنامه دولت رئیسی گفت: این برنامه ها:کیفی وتوصیفی است نه کمی و ازطرفی درسوابق وزرا به جزوزیر دفاع و وزیرکشورسابقه جانبازی و آزادگی افراد مطرح نشده است. به گزارش اقتصاددان ، […]