پنج شنبه, ۳ تیر , ۱۴۰۰ Thursday, 24 June , 2021
مدرن | اقتصاددان
الیتیسم یا دموکراسی بلکه توازن نخبه گرایی و توده ها ۲۰ شهریور ۱۳۹۹

الیتیسم یا دموکراسی بلکه توازن نخبه گرایی و توده ها

شرایط سخت سیاسی و اقتصادی ایران ؛ زمینه ساز و تشنه ظهور اندیشه های نخبه گرایی از هر نوع آن ( کلاسیک ، دموکراتیک ، مدرن ) است.