سه شنبه, ۳۰ شهریور , ۱۴۰۰ Tuesday, 21 September , 2021
محمود فاضلی | اقتصاددان
ترکیه نگران ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
محمود فاضلی - پژوهشگر مسائل بین الملل

ترکیه نگران

 با به دست گرفتن کنترل افغانستان از سوی طالبان، ترکیه بار دیگربا موج جدید پدیده مهاجرت‌های غیرقانونی اتباع افغانستان رو‌به‌رو خواهد بود. مهاجرت از افغانستان به ترکیه تقریبا از۲۰ سال پیش ادامه دارد و از سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. کارشناسان مهاجرت و منابع امنیتی ترکیه مدعی‌اند، حرکت گسترده مهاجران به سمت ترکیه در اواخر […]