یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Sunday, 16 May , 2021
محمود احمدی نژاد، احسان اله باقری، هاله نور | اقتصاددان
در پاسخ به پشت کنندگان به تفکر احمدی نژادی ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

در پاسخ به پشت کنندگان به تفکر احمدی نژادی

احسان اله باقری البته که هر کسی ادعای نبوت و ماورائیت کند، چه دکتر احمدی نژاد و چه هر کس دیگری باشد ممکن است با شبهه هائی جدی مواجه و متهم باشد یا تخطئه شود. این ادبیات ماورایی در جامعه سیاسی مذهبی ما هر روز مصادیقی روزافزون را شامل و برای کشور هزینه سازی می […]