دوشنبه, ۲ خرداد , ۱۴۰۱ Monday, 23 May , 2022
محمد(ص) | اقتصاددان
محمد(ص) فریادگر قرن ها سکوت 05 آبان 1398

محمد(ص) فریادگر قرن ها سکوت

امروز سرو قامتی شکست که استقامت قامتش قیامت می کرد و در سوگ او قامت سروها خمید ! امروز صفا را از صبح باز گرفتند و سپیدی را از سپیده ! امروز طراوت را از سبزه زاران ربودند و لطافت را از گلستان ! امروز روح رایحه را از ریاحین باز ستاندند و عطر عاطفه را از بساتین !....