سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Tuesday, 18 May , 2021
مبارزه با فساد اقتصادی | اقتصاددان
افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین عامل جلوگیری از فرار مالیاتی است ۲۹ آبان ۱۳۹۹
مزایای مهم تقویت حکمرانی در حوزه ریال

افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین عامل جلوگیری از فرار مالیاتی است

افزایش شفافیت اقتصادی مهمترین عامل جلوگیری از فرار مالیاتی،فراهم کردن امکان اخذ مالیات های تنظیمی، مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه عملی با پولشویی در داخل کشور است.