دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
قضاوت | اقتصاددان
قضاوتهای درست و نادرست از تحولات افغانستان ۰۸ مهر ۱۴۰۰

قضاوتهای درست و نادرست از تحولات افغانستان

بعضی تحلیل ها در مورد تحولات افغانستان معجونی ازقضاوتهای درست و نادرست است به همین دلیل نتیجۀ آن غلط انداز میشود .