یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱ Sunday, 27 November , 2022
فلاكت اقتصادی | اقتصاددان
تجارب اصلاحی رهایی لهستان از فلاکت اقتصادی 22 مرداد 1401

تجارب اصلاحی رهایی لهستان از فلاکت اقتصادی

اقتصاد لهستان بعد از ۴۵ سال تحت سلطه کمونیسم اوضاع اصلا خوبی نداشت، تورمش به ۶۴۵ درصد رسید و شرکت‌ها و کارخانجات دولتی رسما زیان‌ده بودند و از تکنولوژی روز دنیا هم بسیار عقب بودند. اما لهستان یک پیامبر اقتصادی داشت که به معنای واقعی معجزه کرد، بعد از فروپاشی بلوک شرق(که لهستان هم جزیی […]