جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Friday, 14 May , 2021
فقر کشور | اقتصاددان
فقر کشور یک فقر ساختگی است ۲۹ آبان ۱۳۹۹

فقر کشور یک فقر ساختگی است

  محاسبات سرانگشتی را بر فرصتها و امکانات و منابع کشور انجام دادیم؛و نتیجه شگفت انگیزی را بدست آوردیم! بر اساس محاسبات؛ تجربیات و تحقیقات سی ساله ای که بر صنایع؛نظام إموزشی؛ نظام مدیریت اداری؛ :گستره خدمات و تحلیل مدیریت منابع بدست آوردیم؛ علت فقر در کشورمان کمبود امکانات و فرصتهای تجاری نیست؛اما بی نظمی؛ضعف […]