چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ Wednesday, 22 September , 2021
فقرمسکن | اقتصاددان
نقشه استانی «فقر مسکن» ۰۶ شهریور ۱۴۰۰

نقشه استانی «فقر مسکن»

محرومیت براساس ۷ پارامتر شامل «دسترسی به مسکن مقرون به‌صرفه، آب لوله‌کشی، سرانه استاندارد مساحت خانه، سرویس بهداشتی مناسب، مسکن بادوام، امنیت ملکی و فقر شدید» سنجش شده است. استان‌هایی که تعداد پارامترهای زیراستاندارد در آنها زیاد و از میانگین کشوری بدتر است، محروم‌ترین نقاط شناخته شده‌اند. اوضاع مسکن در سیستان و بلوچستان و کرمان […]