پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ Thursday, 2 December , 2021
فرهنگ مطالعه | اقتصاددان
ارتقای فرهنگ مطالعه از شعار تا واقعیت 19 آبان 1400

ارتقای فرهنگ مطالعه از شعار تا واقعیت

وضعیت سرانه مطالعه به گفته اکثر جامعه شناسان، اقوام و مللی که با مطالعه مانوس بوده و کتاب و کتابخوانی در میانشان رواج بیشتری داشته است، توانسته اند فرهنگی ماندگارتر و پویاتر از خود به جای بگذارند و میراث فرهنگی و گنجینه های معارف و دستاوردهای عالمان و فرهیختگان خود را به نسل های دیگر […]