دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
فرصت کسب شادی | اقتصاددان
آیا فرصت کسب شادی، آرامش وخوشبختی برای همه وجوددارد؟ ۱۹ مهر ۱۴۰۰
دکتر میرعمادالدین فریور

آیا فرصت کسب شادی، آرامش وخوشبختی برای همه وجوددارد؟

  «ارسطو»فیلسوف بزرگ یونانی می گوید : «شادمانی و خوشبختی ، مقصودزندگی و‌ هدف نهایی همه انسان ها ست» . آدمی از بدو تولد تا روز مرگ، آگاهانه یا ناآگاهانه، مستقیم یا غیرمستقیم، آشکاریا پنهانی درهرسطح آگاهی، دانایی، توانایی تلاش می کند که نیازهاو خواسته هایش برطرف شود وبه اهداف و امیالش برسد ، تا […]