شنبه, ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Saturday, 15 May , 2021
عدم تعامل اقتصاد | اقتصاددان
ایدئولوژی عدم تعامل اقتصاد را بی ثبات می کند ۰۱ آذر ۱۳۹۹

ایدئولوژی عدم تعامل اقتصاد را بی ثبات می کند

در پایانِ یک سمینارِ مجازی اخیرِ مجمع جهانی اقتصاد (داوس) پیرامونِ فن آوریهای جدید در اقتصاد بین الملل، به وضوح روشن بود که منطقِ یک ایدئولوژی دیگر منسوخ شده است.   کدام ایدئولوژی؟ ایدئولوژی عدمِ یادگیری از/ عدمِ همکاری با منظومۀ جهانی.   این ایدئولوژی که با قرائتهای مختلف از مبارزه با امپریالیسم از اواخر […]