یکشنبه, ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Sunday, 16 May , 2021
عبدالزهرا مرعی، قوم، قبیله، اهواز، خوزستان | اقتصاددان
تعصبات قومی، قبیله ای؛ آری یا خیر!؟ ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

تعصبات قومی، قبیله ای؛ آری یا خیر!؟

عبدالزهرا مرعی:کارشناس ارشدحقوق یکی از ظلم های بزرگی، که بر استان رفته، بحث تعصبات قومی قبیله ای می باشد و آن هم بوسیله خود مردم شهر و البته تعداد اندکی که شمار آنها بسیار زیاد نمی باشد، ولی در زمانهای خاص، عامه مردم را به طرقهای مختلف با خود همراه می سازند. شاید بسیاری گمان […]