جمعه, ۲۶ شهریور , ۱۴۰۰ Friday, 17 September , 2021
طواف کردن | اقتصاددان
طواف کردن مسئله در ستاد ملی کرونا ۰۴ شهریور ۱۴۰۰
مجید سجادی پناه:

طواف کردن مسئله در ستاد ملی کرونا

در برابر هر مسئله ای، چه کوچک و چه بزرگ، چهار نوع مواجهه قابل تصور است :