جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Friday, 14 May , 2021
شکاف درآمدی | اقتصاددان
ارتفاع نابرابری در ایران ۲۷ فروردین ۱۴۰۰
آخرین آمار از شکاف فقیر و غنی

ارتفاع نابرابری در ایران

گزارش مرکز آمار نشان می دهد که ضرب جینی سال 98 برای مناطق شهری 0.382 به ثبت رسیده است .البته بیشترین مقدار به ثبت رسیده ضریب جینی در شهر های کشور حدود 0.45 است .