دوشنبه, ۲۹ شهریور , ۱۴۰۰ Monday, 20 September , 2021
شرکت های بیمه ای | اقتصاددان
بررسی خسارت‌های بیمه‌ای در برخی کشورها با هوش مصنوعی انجام می‌شود ۱۰ بهمن ۱۳۹۹

بررسی خسارت‌های بیمه‌ای در برخی کشورها با هوش مصنوعی انجام می‌شود

یک عضو هیات مدیره شرکت بیمه آسیا با بیان اینکه با جمع آوری دیتا اتفاق خوبی درصنعت بیمه درحال رخ دادن است،گفت: اما هنوز برای ارزیابی خسارت توسط هوش مصنوعی و جایگزینی آن با انسان نیاز به زمان است.

غفلت جدی شرکت‌‌های بیمه‌ای از بازار پرسود داروهای گیاهی ۱۰ آذر ۱۳۹۸

غفلت جدی شرکت‌‌های بیمه‌ای از بازار پرسود داروهای گیاهی

داروهای گیاهی خواص درمانی بسیاری دارند و هزاران سال است که برای درمان بیماری‌های مختلف مورد استفاده قرار می گیرندو توانایی‌های بهبودی و ترمیمی انواع مختلف گیاهان دارویی بسیار شناخته شده است.

نرخ‌های غیرفنی گریبان صنعت بیمه را گرفته است ۰۳ مهر ۱۳۹۸

نرخ‌های غیرفنی گریبان صنعت بیمه را گرفته است

رئیس شعبه شرکت بیمه میهن در استان خراسان جنوبی، مهمترین معضل صنعت بیمه در استان خراسان جنوبی را رقابت‌های ناسالم عنوان کرد و افزود: گسترش بی‌رویه تعداد شرکت‌های بیمه‌ای و شعب آنها سبب شده که شرکت‌ها تن به رقابت‌های غیرسالم داده و در نهایت با ارئه نرخ‌های غیرفنی و غیرکارشناسی سبب تضعیف شرکت متبوع خود شوند.