جمعه, ۲۴ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Friday, 14 May , 2021
شركت هاي دانش بنیان | اقتصاددان
بررسی وچالشهای شرکت های دانش بنیان ۲۹ آبان ۱۳۹۹

بررسی وچالشهای شرکت های دانش بنیان

بخشی از سخنان دکتر سلیمی در بررسی وچالشهای شرکت های دانش بنیان شرکتهای بنیان ،شامل شرکت های نوپا ،تولیدی دانش بنیان،دانش بنیان صنعتی ودانش بنیان فناورانه میباشند که قبلا در موضوعا ت حمایتی صندو ق های سرمایه گذار ی خطر پذیر ونحوه مشارکت حقوقی ومدنی در جلسات مختلف حقیر مباحثی را مطرح کرده ام شرکت […]