پنج شنبه, ۳۰ دی , ۱۴۰۰ Thursday, 20 January , 2022
شبکه مجرمانه صادرات | اقتصاددان
سرنخ جدید از تخلفات شبکه مجرمانه صادرات 07 آبان 1399

سرنخ جدید از تخلفات شبکه مجرمانه صادرات

پیگیری سرنوشت ارزهای تاراج رفته از طریق آنچه رئیس کل بانک مرکزی کارتن خواب های صادرکننده نامیده بود ادامه دارد و به نظر میرسد با اقداما وزارت اطلاعات وارد فاز تازه ای نیز شده است.   روز گذشته ۱۹نفر از شبکه مجرمانه‌ای که با استفاده از کارت‌های بازرگانی ۷۰ نفر از افراد کم‌بضاعت اقدام به […]