سید اسماعیل محمدی‌مهر در گفت‌وگو با اقتصاد دان

سید اسماعیل محمدی‌مهر در گفت‌وگو با اقتصاد دان

سید اسماعیل محمدی‌مهر در گفت‌وگو با اقتصاد دان بررسی کرد توسعه نیافتگی کهگیلویه و بویراحمد با نقش‌آفرینی مردم تغییر می‌کند / تفکر قومی و قبیله‌ای در سیاست مانع توسعه کهگیلویه بزرگ شده است باید شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران در اولویت باشد در شهرستان‌های کهگیلویه هیچ نشانی از صنعت نیست به جز نام خالی یک پتروشیمی

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....