پنج شنبه, ۱۱ آذر , ۱۴۰۰ Thursday, 2 December , 2021
شاکله تفکر اقتصادی | اقتصاددان
شاکله تفکر اقتصادی دولت سیزدهم در حال شکل گیری است ! 21 آبان 1400

شاکله تفکر اقتصادی دولت سیزدهم در حال شکل گیری است !

  این نابسامانی ها در وجود یک مدیریت عالمانه و بهم ریختگی ها و شلختگی های مدیریتی که البته چیز جدیدی هم نیست و ایرانیان ،دیگر به آن عادت کرده اند شاید یکی از ریشه هایش عدم وجود یک تئوری مشخص اقتصادی قبل از ورود به قدرت است متفاوت از بسیاری از دولتها که با […]