دوشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 5 December , 2022
سید رضا میرزاده | اقتصاددان
نقدمیرزاده بر انفجار نادانی سریع القلم 08 مرداد 1401

نقدمیرزاده بر انفجار نادانی سریع القلم

محمود سریالقلم در یاداشتی با عنوان( انفجار نادانی) با کلی گویی و استدلالهای به ظاهر مقبول مدیریت کشور را غیر مستقیم زیر سوال برده است .او با ایجاد تردید در ذهن مخاطب نسبت به شیوه اداره جامعه، غیر مستقیم ادعا می کند زمامداران ما بی سواد ،دروغگو، بی تجربه ،غیر متخصص و.... هستند .