پنج شنبه, ۲۳ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Thursday, 13 May , 2021
سیدعلیرضا شفیعی‌مطهر | اقتصاددان
قصّه های شهر هرت؛ ۰۴ آذر ۱۳۹۹

قصّه های شهر هرت؛

  سبکی نوین در زمینۀ نقد اجتماعی و سیاسی استاد حیدرعلی عنایتی بیدگلی قصّه های شهر هرتِ سیّد علیرضا شفیعی مطهّر ( زاده کاشان / ساکن تهران) یک ژانر تازه در طنز و یک سبک نوین در زمینۀ نقد اجتماعی و سیاسی ایران امروز است که به شیوه دانای کل و از زبان سوم شخص […]

دَویدن داریم تا دَویدن! ۰۲ آذر ۱۳۹۹

دَویدن داریم تا دَویدن!

گفت: چرا کشورهای توسعه یافته به سرعت به سوی اهداف عالی پیش می روند و به رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی می رسند ،ولی جامعۀ ما روز به روز بیشتر به زیر خطِّ فقر فرو می رود؟ گفتم: ما باید نخست اهداف توسعه را عالمانه و عاقلانه مشخّص کنیم ،سپس به سرعت به سوی قُلّۀ […]

تست هوش هردمبیلی! ۰۲ آذر ۱۳۹۹

تست هوش هردمبیلی!

قصّه های شهر هرت .   روزی اعلی حضرت هردمبیل در جمع گروهی از درباریان با شارل شرلی مستشار فرنگی گفتگو می کرد. در بین گفتگو ،هردمبیل از شرلی پرسید: علّت این که فرنگی ها این قدر پیشرفت کرده اند و ما عقب مانده ایم چیست؟ شرلی برای این که توجیهی برای مفت خوری های […]

گاوهای مشکل آفرین! ۰۲ آذر ۱۳۹۹

گاوهای مشکل آفرین!

گفت: اتیوپی ۵۴ میلیون و سودان ۴٢ میلیون گاو دارد! ولی از کشورهای فقیر دنیا هستند. هلند ١١ میلیون گاو دارد! ولی شیر و لبنیات جهان را تامین می‌کنند! گفتم: بنابراین علّّت عقب ماندگی اتیوپی و سودان زیادی گاوها هستند؟ گفت: مشکل، گاوها نیستند! مشکل، گاوهایی هستند که جامعه را اداره می‌کنند !! گفتم: باز […]