چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ Wednesday, 22 September , 2021
سیدجلال ابراهیمی، مطالعات ایران و ترکیه، اتاق بازرگانی، خلیج فارس | اقتصاددان
اتاق بازرگانی خلیج فارس، به کام ترکیه ۰۶ شهریور ۱۴۰۰
دکتر سید جلال ابراهیمی مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه

اتاق بازرگانی خلیج فارس، به کام ترکیه

این اتاق ترویج تجارت و صادرات، جمع آوری اطلاعات بازرگانی از حوزه خلیج فارس را کاربردی خواهد کرد. اتاق خلیج فارس که 2700 عضو صادرکننده دارد در 15 گروه شغلی فعال است.