دوشنبه, ۱۴ آذر , ۱۴۰۱ Monday, 5 December , 2022
سود آوری | اقتصاددان
بررسی سودآوری صنعت خودرو و فرآورده های نفتی 28 تیر 1401
سودآوری صنایع زیر ذره بین؛

بررسی سودآوری صنعت خودرو و فرآورده های نفتی

صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی که صادرات محور هستند به ترتیب با 53 و 52/3 درصد رشد سود اسمی در سال 1400 نسبت به سال قبل بیشترین رشد در سود آوری در بین صنایع را داشتند.