دوشنبه, ۲۴ خرداد , ۱۴۰۰ Monday, 14 June , 2021
سوداگری بانک ها | اقتصاددان
آوار کردن زیان ها بر مردم ناآشنا به بورس ۰۷ شهریور ۱۳۹۹
یادداشت اختصاصی حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه

آوار کردن زیان ها بر مردم ناآشنا به بورس

متاسفانه منابع مالی که مردم وارد بانک ها می کنند، صرف ارائه تسهیلات به مردم نمی شود، لذا بانک ها در دوره ای منابع مردم را وارد خرید و فروش و سوداگری سکه و  ارز کرده یا وارد بازار سرمایه می کنند. به عبارتی می توان گفت بانک ها با منابع مردم علیه منافع آن ها کار می کنند