شنبه, ۲ بهمن , ۱۴۰۰ Saturday, 22 January , 2022
سند ملکی | اقتصاددان
عرصه و اعیان ملک چه تفاوتی دارند؟ 26 مهر 1400

عرصه و اعیان ملک چه تفاوتی دارند؟

همه‌ی افراد برای قراردادهای ملکی و سند زمین‌ها و ساختمان‌ها حداقل یک بار اسم عرصه و اعیان به گوششان خورده است و برایشان سوال پیش آمده تفاوت عرصه و اعیان چیست.

نحوه تبدیل سند وکالتی به قطعی 22 مهر 1398

نحوه تبدیل سند وکالتی به قطعی

در برخی موارد موانعی برای انتقال سند وجود دارند و مالک نمی‎تواند انتقال قطعی سند را انجام دهد. برخی از این موانع شامل آماده نبودن سند تفکیکی، فرار از مالیات، فقدان سند رسمی ملک، در رهن بودن سند، عجله فروشنده و طولانی بودن فرآیند انتقال رسمی ملک است.