پنج شنبه, ۲۹ مهر , ۱۴۰۰ Thursday, 21 October , 2021
سرمایه اولیه | اقتصاددان
لطفا کارآفرین نشوید! ۰۸ مهر ۱۴۰۰

لطفا کارآفرین نشوید!

 جوانان اگر فقط به اندازه ما بدانند، دنیا متوقف خواهد شد هوشیار از کارآفرینان برتر کشور درخصوص شرایط کارآفرینی در کشور گفت: جوانان امروز، اگر فقط به اندازه ما بدانند، دنیا متوقف خواهد شد؛ پس باید هر لحظه بر دامنه دانستنی هایشان بیفزایند. شجاعت همیشه صفت بزرگترین جنگجوهای تاریخ نیست، اما هر آدم شجاعی لزوما […]