جمعه, ۸ مهر , ۱۴۰۱ Friday, 30 September , 2022
سربازان گمنام | اقتصاددان
۷ پرسش بی ریخت و نامنظم از حکومت 26 خرداد 1399

۷ پرسش بی ریخت و نامنظم از حکومت

در اینجا به مناسبت محاکمه طبری و همراهانش و سپاس از زحمتکشان دست اندر کار این پدیده، ، هفت پرسش جان را آزار می دهد که لازم است پاسخ های مناسب آن را مردم بدانند،