دوشنبه, ۲۶ مهر , ۱۴۰۰ Monday, 18 October , 2021
سربازان شیمیایی | اقتصاددان
لیدرهای جنگ، از کجا بارمان کج شد؟ ۱۷ مهر ۱۴۰۰

لیدرهای جنگ، از کجا بارمان کج شد؟

چه سخت است در حصر طولانی کرونا، محروم از دیدار با کهنه سربازان شیمیایی در ایام جنگ که ولین قربانیان کرونا بودند.