چهارشنبه, ۱۰ آذر , ۱۴۰۰ Wednesday, 1 December , 2021
ستاد بحران آب | اقتصاددان
  ستاد بحران آب کشور تشکیل شود 16 آبان 1400
 قاسم محمدی

  ستاد بحران آب کشور تشکیل شود

ابر بحران آب   رویکرد کشاورزی به مکانیزاسیون از جمله به آبیاری نوین برای افزایش تولید و کاهش مصرف آب ، از جمله مهمترین توصیه کارشناسان برای ادامه امکان حیات در ایران است . در همین زمینه رئیس هیات مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان می گوید: امروز یکی از عوامل محدودکننده کشاورزی […]