سه شنبه, ۲۸ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Tuesday, 18 May , 2021
سبد خانوار | اقتصاددان
سهام عدالت و ضرورت افزایش ضریب نفوذ آن ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
 سید احمد قاسمی عضو هیات علمی دانشگاه و دکتری بازاریابی دانشگاه تهران

سهام عدالت و ضرورت افزایش ضریب نفوذ آن

سهام عدالت و ضرورت افزایش ضریب نفوذ آن در سبد خانوار   دکتر سید احمد قاسمی در گفتگو با اقتصاددان بیان کرد : با توجه به اقتصاد دولتی و غیر بهره ور در کشور امکان بهره گیری مردم از منافع سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی بشدت دچار چالشهای مدیریتی است. ضرورت بازنگری فرایندهای اقتصادی […]