شنبه, ۲۵ اردیبهشت , ۱۴۰۰ Saturday, 15 May , 2021
سایه کرونا | اقتصاددان
سونامی بیکاری در اقتصاد ۰۲ آذر ۱۳۹۹

سونامی بیکاری در اقتصاد

کاهش تقاضای کل در اقتصاد ایران که در کنار کسری بودجه سنگین دولت منجر به رکود تورمی شده،به نرخ بیکاری دامن زده و مهمتر آنکه بسیاری از افراد جویای کار،با نامیدی بازار کار را ترک کرده اند و به خیل عظیم جمعیت غیرفعال کشور اضافه شده اند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش نگران کننده […]