چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ Wednesday, 22 September , 2021
سازمان بیمه سلامت ایران | اقتصاددان
ضرب‌العجل به نیازمندان برای استفاده از یارانه بیمه ۲۳ آبان ۱۳۹۸
معاون سازمان بیمه سلامت خبر داد؛

ضرب‌العجل به نیازمندان برای استفاده از یارانه بیمه

معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت گفت: نیازمندان فاقد بیمه ۶ ماه فرصت دارند برای استفاده از یارانه ای که دولت برای بیمه شدن آنها در نظر گرفته است ، در سامانه ثبت نام کنند.

اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در ۲۲۵ شهرستان تا پایان سال ۰۴ مهر ۱۳۹۸

اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در ۲۲۵ شهرستان تا پایان سال

معاون بیمه سازمان بیمه سلامت با بیان اینکه اجرای طرح نسخه نویسی الکترو نیکی در ۲۲۵ شهرستان تا پایان سال انجام می شود، گفت: در این زمینه برنامه ریزی شده است.