چهارشنبه, ۳۱ شهریور , ۱۴۰۰ Wednesday, 22 September , 2021
سازمان‌های دولتی | اقتصاددان
بازگشت ساعات کاری ادارات به روال قبل با مصوبه هیات دولت ۰۱ شهریور ۱۴۰۰

بازگشت ساعات کاری ادارات به روال قبل با مصوبه هیات دولت

در جلسه هیات دولت با لغو تعطیلی ادارات و سازمان‌های دولتی سراسر کشور در روز‌های پنجشنبه و بازگشت ساعات کاری آن‌ها به روال قبل موافقت کرد.